Wie zijn wij

Opheldering van de Rijswijkse moordzaak

Wij zijn een groep van overlevenden, nabestaanden en sympathisanten die opheldering wensen van de Rijswijkse moorden.

Na ruim 37 jaar van rechtsonzekerheid, hebben wij door de NRC-podcast, ‘Het geheim van Rijswijk’ weer een klein sprankje hoop gekregen dat het geheim kan worden opgehelderd. We hebben de stichting Gerechtigheid en Waarheidsvinding opgericht en advocaat Liesbeth Zegveld in de arm genomen. We willen onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is verantwoordelijk voor de moorden in 1985?
  • En wie is verantwoordelijk voor de tegenwerking van het onderzoek?
  • Waarom zijn de vermoedelijke daders nooit vervolgd?
  • Waarom krijgen wij geen inzage in het opsporingsonderzoek?
  • Waarom zijn bijna alle stukken die betrekking hebben op de Rijswijkse moorden ‘geheim’ verklaard?
  • Wat maakt deze zaak tot een staatsgeheim?
  • Wat was de echte reden waarom Minister van Mierlo in 1996 besloten heeft Desi Bouterse niet te laten aanhouden?

Met hulp van advocaat Liesbeth Zegveld eisen wij antwoord op deze vragen.

De antwoorden zijn niet alleen van belang voor ons als direct betrokkenen, maar dienen een breder belang, namelijk de democratische rechtsorde.

‘Als de Nederlandse staat verzuimt, alles wat in haar vermogen ligt, in te zetten om de daders van een aanslag vanuit een vreemde staat op Nederlands grondgebied, op te sporen en te berechten, dan is dat een zeer ernstige aanslag op de democratische rechtsorde’

(Henry Does in de podcast Het Geheim van Rijswijk)

Door crowdfunding via de stichting zamelen we geld in om de overlevenden en nabestaanden te ondersteunen in hun rechtsgang. Jaarlijks leggen wij volledige financiële verantwoording af. Het geld van de stichting wordt uitsluitend gebruikt om de doelstelling – opheldering van ‘het geheim van Rijswijk’ – dichterbij te brengen.

Wanneer het doel bereikt is, of vast komt te staan dat het doel niet bereikt kan worden, zal de stichting worden opgeheven. Het eventuele batig saldo zal worden geschonken aan organisatie(s) met een gelijksoortige doelstelling.

Het bestuur van de stichting Gerechtigheid en Waarheidsvinding bestaat uit:

Sietske van Putten

Merel van Kuijen

Adri van der Born

Contact: geheimvanrijswijk@gmail.com

Bank rekening: NL 62 INGB 0675 8316 60

KvK: nr.85970751